تبریزتریپ

Nazar-Amulet
خانه لاله‌ای

خانه لاله‌ای

یکشنبه، 5 فروردین 1397

قدمت خانه‌ی لاله‌ای به اواخر دوران قاجاریه می‌رسد. این خانه متعلق به «مرحوم یحیی ذکا»، از پژوهشگران برجسته‌ی معاصر بود و وی را می‌توان یکی از بنیان‌گذاران موزه در ایران نامید چون نقش بسزایی در برنامه‌ریزی و راه‌اندازی موزه‌های متعددی در تهران و دیگر شهرستان‌ها داشت. به‌همین دلیل برای بزرگداشت خدمات مرحوم ذکا در زمینه‌ی […]

بیشتر بخوانید