تبریزتریپ

Nazar-Amulet
مقبره‌الوزرا

مقبره‌الوزرا

چهارشنبه، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

(با مقبره‌الشعرا و مقبره‌العرفا اشتباه گرفته نشود) مقبره الوزرا (گورستان چرنداب) یکی از ۳ گورستان مهم و تاریخی شهر تبریز است  (به همراه مقبرهالشعرا در سرخاب و مقبرهالعرفا در گجیل) که در مرکز این شهر و در تقاطع خیابان‌های طالقانی شمالی و پاستور جدید قرار گرفته‌است. این گورستان مدفن شماری از وزیران، سیاستمداران و نویسندگان […]

بیشتر بخوانید