تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
Travels Cover
تبریزتریپ

راهنمای توسعه‌دهندگان

سه شنبه، 8 خرداد 1397

تبریزتریپ یک پروژه غیرانتفاعی و غیرتجاری‌ست. از این رو تمامی اطلاعات آن نیز بصورت آزاد و رایگان در اختیار تمامی کسانی که پروژه‌های مشابه دارند قرار می‌گیرد.

محتوای تبریزتریپ به‌سادگی و بدون نیاز به اهراز هویت (authentication) از طریق رابط برنامه‌نویسی (api) به آدرس https://tabriztrip.com/api با خروجی فرمت json قابل دسترسی‌ هست.

پارامترهای موردقبول:

info
 get_recent_posts
 get_posts
 get_post
 get_page
 get_date_posts
 get_category_posts
 get_tag_posts
 get_author_posts
 get_search_results
 get_date_index
 get_category_index
 get_tag_index
get_author_index
 get_page_index
 get_nonce

مثال:
https://tabriztrip.com/api/get_post/?slug=tabriz-grand-bazaar
(برای نمایش نتیجه روی لینک فوق کلیک کنید.)

برای اطلاعات بیشتر به مستندات توسعه‌دهندگان تبریزتریپ مراجعه کنید.