تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
کلیسای ارامنه

خلیفه‌گری ارامنه آذربایجان (کلیسای ارامنه تبریز)

آخرین بروزرسانی در یکشنبه، 26 فروردین 1397

ارامنه در سده سوم میلادی به دعوت گریگوریوس مقدس به مسیحیت گرویدند. درسال ۴۵۱م کلیسای ارمنی قسمتی از عقاید وحدت طبیعت و یگانگی روح را پذیرفت و از کلیسای ارتدوکس شرقی جدا شد. خلیفه‌گری ارامنه آذربایجان تا سال ۱۸۴۵م در کلیسای طاطاوس یا قره کلیسا در چالدران بود. در سال مزبور به تبریز انتقال یافت و کلیسای‌ ارامنه ساخته شد. این کلیسا در خیابان شهناز قرار دارد.
این بنا در سال ۱۸۷۰م جهت بانک شاهی ساخته شد ولی در سال ۱۹۰۳م از سوی ارامنه ابتیاع گردید و در اختیار خلیفه‌گری گذاشته شد. خلیفه‌گری تبریز در حال حاضر بوسیله شورایی زیر نظر کشیش آوانس ملقب به باکرات ملکونیان اداره می‌شود. این خلیفه‌گری در تبریز بر سه کلیسا ، یک مدرسه ، یک کودکستان ، یک موزه و یک باشگاه ورزشی نظارت دارد.

منبع: تبریز‌مدرن


۱. اگر خاطره یا تجربه‌ای درباره این مکان دارید اینجا بهترین جا برای به اشتراک‌گذاری اون هست.

۲. لطفا فقط دیدگاه، خاطره یا تجربیات‌تون در مورد مکان فوق رو اینجا بنویسید. برای تماس با ما یا مشارکت در پروژه به صفحه تماس با ما مراجعه کنید.