تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!

پیش از خواندن این مطلب: راهنمای پرسیدن آدرس در تبریز

تابلو: ائل گلی
مردم: شاهگؤلو

تابلو: خیابان شریعتی
مردم: شهناز خیاوانی

تابلو: پل اتحاد ملی
مردم: پل کابلی

تابلو: میدان جانبازان
مردم: فلکه دانشگاه

تابلو: چهارراه بهشتی
مردم: چهارراه منصور

تابلو: محققی
مردم: سه راه امین

تابلو: میدان جهاد
مردم: نصف راه

تابلو: میدان منتظری
مردم: مارالان میدانی

تابلو: حکیم نظامی
مردم: آخر شهناز

تابلو: بلوار آزادی
مردم: کمربندی

تابلو: بلوار نیایش
مردم: کمربند میانی

تابلو: فارابی
مردم: چایکنار

تابلو: میدان نماز
مردم: راسته کوچه آغزی

تابلو: خیابان شهید مطهری
مردم: راسته کوچه خیابانی

تابلو: خیابان جمهوری اسلامی
مردم: بازار آغزی

تابلو: میدان شهدا
مردم: بانک ملی

تابلو: میدان فجر
مردم: قونقا باشی

تابلو: میدان قطب
مردم: قورد میدانی

تابلو: کوی شهید جدیری
مردم: حلمه سازانده دربندی

تابلو: شتربان
مردم: دوه چی

تابلو: ستارخان (مدتی هم شمس تبریزی)
مردم: یکه دکان

تابلو: قدس
مردم: قره آغاج

تابلو: میدان کاه فروشان
مردم:سامان میدانی

تابلو: حجتی
مردم: جامیشاوان

تابلو: شهید زمانی
مردم: بازار فلکه سی

تابلو: فلکه شهریار
مردم: بویوک فلکه!

تابلو :بارون آواک
مردم : بارناوا

تابلو: خیابان مصلی
مردم: والمان کوچه سی!

تابلو: فلکه روحانی
مردم: فلکه خیام

تابلو: شهید چمران
مردم: آخماقیه

تابلو: شهرک امام
مردم: خانه سازی

تابلو: فلسطین
مردم: ملل متحد

تابلو: سرباز شهید
مردم: تازا خیاوان

تابلو: وحدت
مردم: ایسماعیل باقال

تابلو: شهید باکری
ذهن: احمد آباد

تابلو: شهید اصمعی
مردم: لوتی ایبراهیم

تابلو: خیابان انقلاب
مردم: قیرخ متیر!

تابلو: ثقه الاسلام شمالی
ذهن: منبح

تابلو: پاسداران
ذهن: حیدرآباد

تابلو: مفتح
مردم: شاه آباد

تابلو: شهید رنجبر
مردم: حکم آباد

تابلو: شهید مدنی
مردم: دارایی

تابلو: شهید غلامی
مردم: تپلی باغ

تابلو: سیزده آبان
مردم: مسگرزاوه

تابلو: نیروی هوایی
مردم: منجم

تابلو: کوثر
مردم: حیدرآباد

تابلو : دکتر قریب
مردم : کوی فیروز

تابلو : شهید علیپور
مردم:بالاحامام

تابلو: ملا علی اکبر
مردم: زیغلار

تابلو: کجاباد
مردم: کجوار

تابلو: مهران رود
مردم: میدان چایی

تابلو: تلخه رود
مردم: آجی چای