تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!

کاخ و عمارت صاحب دیوان تبریز

آخرین بروزرسانی در دوشنبه، 20 فروردین 1397

بر روی نقشه

زندان امروزی تبریز در خروجی شهر، در سه راهی ائل گلی که زندان شهر، راهنمایی و رانندگی و دادگستری استان احداث شده، قبلاً باغ مصفایی به نام ”صاحبدیوان باغی“ بوده که باغ و عمارت تاریخی آن بر اثر سیل ویرانگر ۱۲۸۸ هجری قمری از بین رفته و تبدیل به زمین بایری شده است. مالک این باغ بزرگ در حاشیه شهر مرحوم میرزا فتحعلی‌خان صاحبدیوان فرزند حاج میرزا علی‌اکبر قوام‌الملک شیرازی داماد محمدشاه قاجار و وزیر مالیات آذربایجان بوده است.

میرزا فتحعلی‌خان پس از عزیزخان سردار کل به آذربایجان آمد و با اقتدار تمام به کار پرداخت. سیل بنیان کن معروف ۱۲۸۸ هجری قمری تبریز در دوران پیشکاری وی آمد و قسمت بزرگی از شهر مخصوصاً بازار مسگران، میدان صاحب‌الامر، بازار کفاشان، یمنی دوز بازار، راسته بازار و راسته کوچه را فراگرفت و ویرانی بسیاری به بار آورد. صاحبدیوان با یاری بازرگانان و ۱۰ هزار تومان اعطایی مظفرالدین میرزا ولیعهد، از قریه تاریخ تا رود آجی‌چای در انتهای شهر به دست معتمدان محل سدی برای نهراندود احداث کرده درحال حاضر در بازار کفاشان دو سرای تاریخی به نام سرای آلمانی‌ها و صاحبدیوان وجود دارد که بانی آن میرزا فتحعلی‌خان صاحبدیوان می‌باشد. گویا فتحعلی‌خان مردی فعال و آبادانی دوست بوده و در مدت چند سال ماموریت در تبریز با وجود مخالفت مخالفان سرسختی چون امین لشکر و اطرافیان طمع‌کار ولیعهد باز از احداث سرای‌ها و باغات و مرمت ویرانی‌ها دریغ نورزیده است. در سال ۱۲۹۲ هجری قمری اولین مدرسه دولتی در آذربایجان و دومین مدرسه دولتی در ایران در زمان ولیعهدی مظفرالدین میرزا و پیشکاری میرزا فتحعلی خان صاحبدیوان و ریاست و مدریت میرزا جوادخان احداث شد که در این امر فرهنگی صاحبدیوان نقش مهمی داشت. امروزه از آن باغ مصفا خبری نیست و زندان مرکزی تبریز در محل باغ صاحبدیوان ساخته شده است.

 


۱. اگر خاطره یا تجربه‌ای درباره این مکان دارید اینجا بهترین جا برای به اشتراک‌گذاری اون هست.

۲. لطفا فقط دیدگاه، خاطره یا تجربیات‌تون در مورد مکان فوق رو اینجا بنویسید. برای تماس با ما یا مشارکت در پروژه به صفحه تماس با ما مراجعه کنید.