تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
ارک بزرگ تبریز

ارک بزرگ تبریز

سه شنبه، 8 اسفند 1396

ارک تبریز به بازمانده‌های ایوان جنوبی ارگ علیشاه در شهر تبریز گفته‌می‌شود. بنای نخستین ارگ به سده هشتم هجری بازمی‌گردد که با هدف اولیه ساخت مسجد ساخته شد. در سال‌های بعد با استفاده از دیواره‌های به جا مانده از بنای نخستین مسجد، قلعه‌ای نظامی به جای آن ساخته شد که سالها به عنوان باروی نظامی […]

بیشتر بخوانید