تبریزتریپ

Nazar-Amulet
ارک بزرگ تبریز

ارک بزرگ تبریز

سه شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۶

ارک تبریز به بازمانده‌های ایوان جنوبی ارگ علیشاه در شهر تبریز گفته‌می‌شود. بنای نخستین ارگ به سده هشتم هجری بازمی‌گردد که با هدف اولیه ساخت مسجد ساخته شد. در سال‌های بعد با استفاده از دیواره‌های به جا مانده از بنای نخستین مسجد، قلعه‌ای نظامی به جای آن ساخته شد که سالها به عنوان باروی نظامی […]

بیشتر بخوانید