تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
مسجد سنگی اسنق (سراب)

مسجد سنگی اسنق (سراب)

پنجشنبه، 16 فروردین 1397

در روستای اسنق مسجدی با ستون‌ها و روبنای سنگی و سنگ نبشته‌های زیبا قرار دارد. این مسجد در وسط روستا میان حیاط وسیعی بنا شده است. در داخل مسجد منبر چوبی منبت‌کاری شده شکسته و درهم‌ ریخته‌ای وجود دارد که همزمان با بنای مسجد ساخته شده است. بر روی قطعه‌ای از بازوی آن نام بانی […]

بیشتر بخوانید