تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
تفرجگاه کوهستانی عینالی

تفرجگاه کوهستانی عینالی

یکشنبه، 13 اسفند 1396

تفرجگاه جنگلی و کوهستانی عینالی یا بام تبریز که با اخیرن با نام عون بن علی نیز خوانده می‌شود، کوه و آتشکده‌ای بر فراز رشته‌کوه سرخاب در شمال شهر تبریز است. از نظر تاورنیه در سفرنامهٔ خود، پیش از ورود اسلام به ایران در محل کنونی آرامگاه عون بن علی، آتشکده و معبدی بوده که […]

بیشتر بخوانید