تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
گذرگاه تربیت  (جاده ابریشم)

گذرگاه تربیت (جاده ابریشم)

یکشنبه، 13 اسفند 1396

در ابتدای سده چهاردهم هجری شمسی، شهر تبریز نیز همگام با سایر شهرهای کشور دستخوش تحول شده و تعییراتی اساسی برای تبدیل آن از شهری سنتی به شهری امروزی انجام گرفته است. یکی از این اقدامات احداث خیابان‌های عریض و مستقیم جهت تردد خودرو بود که به مثابه نماد پیشرفت بسیار مورد قبول و پسند […]

بیشتر بخوانید