تبریزتریپ

Nazar-Amulet
گذرگاه تربیت  (جاده ابریشم)

گذرگاه تربیت (جاده ابریشم)

یکشنبه، 13 اسفند 1396

در ابتدای سده چهاردهم هجری شمسی، شهر تبریز نیز همگام با سایر شهرهای کشور دستخوش تحول شده و تعییراتی اساسی برای تبدیل آن از شهری سنتی به شهری امروزی انجام گرفته است. یکی از این اقدامات احداث خیابان‌های عریض و مستقیم جهت تردد خودرو بود که به مثابه نماد پیشرفت بسیار مورد قبول و پسند […]

بیشتر بخوانید