تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
خانه کلانتر (شرف‌الدوله)

خانه کلانتر (شرف‌الدوله)

شنبه، 12 اسفند 1396

خانه و باغ کلانتری متعلق به آقای ابراهیم خان شرف الدوله کلانتری است که از نمایندگان تبریز در اولین مجلس شورای ملی در دوره قاجار بود و چشم انتظار همت مسئولین برای مرمت و بازسازی‌ست. مشخصـات فنـی بنـا این بنا کوشکی در داخل باغی به مساحت ۶۵۵۰ متر مربع است که این باغ خود بخشی […]

بیشتر بخوانید