تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
آرامگاه دوکمال

آرامگاه دوکمال

یکشنبه، 13 اسفند 1396

قبره دو کمال تبریز آرامگاه کمال‌الدین بهزاد و کمال‌الدین مسعود خجندی می‌باشد که در محله بیلانکوه شهر تبریز قرار دارد. کمال‌الدین بهزاد نقاش و نگارگر (مینیاتوریست) چیره‌دست ایرانی قرن دهم هجری قمری و نگارگر مکتب هرات است. وی در دربار سلطان حسین بایقرا و نزد امیر علیشیر نوایی در هرات تقرب یافت و بعد از […]

بیشتر بخوانید