تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
کاروانسرای تاریخی خواجه‌نظر (جلفا)

کاروانسرای تاریخی خواجه‌نظر (جلفا)

پنجشنبه، 24 اسفند 1396

در دوره صفوی وقتی شاه عباس اول تصمیم به بازسازی و رونق جاده ابریشم گرفت، تمامی کاروانسراهای مخروبه واقع در این جاده تجاری بازسازی و تعداد بیشماری کاروانسرای جدید نیز در همین مسیر ساخته شد. در همان دوره کاروانسراهایی نیز به منظور اقامت و استراحت تجار و مسافران جاده ابریشم در کرانه رود ارس ساخته […]

بیشتر بخوانید