تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
خانه سرخه‌ای

خانه سرخه‌ای

یکشنبه، 5 فروردین 1397

خانه‌ی سرخه‌ای از خانه‌های دوران قاجار در محله‌ی سرخاب است که مالک آن «میرزا مهدی فراشباشی» داماد مظفرالدین شاه بود. عمارت در دو طبقه ساخته شده است و حیاط اندرونی و بیرونی دارد. هشتی بنا در ضلع جنوبی قرار گرفته است و اگر بخواهید وارد بخش اندرونی شوید، تنها راه موجود از طریق حیاط بیرونی […]

بیشتر بخوانید