تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
کاخ و عمارت صاحب دیوان تبریز

کاخ و عمارت صاحب دیوان تبریز

دوشنبه، 20 فروردین 1397

زندان امروزی تبریز در خروجی شهر، در سه راهی ائل گلی که زندان شهر، راهنمایی و رانندگی و دادگستری استان احداث شده، قبلاً باغ مصفایی به نام ”صاحبدیوان باغی“ بوده که باغ و عمارت تاریخی آن بر اثر سیل ویرانگر ۱۲۸۸ هجری قمری از بین رفته و تبدیل به زمین بایری شده است. مالک این […]

بیشتر بخوانید