تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
خانه صرافلار

خانه صرافلار

یکشنبه، 5 فروردین 1397

قدمت خانه‌ی صرافلار به دوران قاجار و اوایل دوره‌ی اواخر قاجاریه می‌رسد. این عمارت شامل زیرزمین و طبقه‌ی فوقانی می‌شود و ایوان آن با ستون‌های گچ‌کاری شده‌ی زیبا یادآور سبک خاص دوران قاجار است. در وسط حیاط، حوضی بزرگ وجود دارد که باغچه‌های دو طرف آن به زیبایی و سرسبزی عمارت افزوده است. طبقه‌ی همکف سازه‌ی […]

بیشتر بخوانید