تبریزتریپ

Nazar-Amulet
عمارات عالی قاپو (شمس العماره تبریز)

عمارات عالی قاپو (شمس العماره تبریز)

دوشنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

عمارت عالی قاپو تبریز با نام دیگر شمس‌العماره تبریز که در محل فعلی کاخ استانداری آذربایجان قرار داشته‌است، ساختمان چهارطبقه‌ای بوده که دارای عمارت کلاه‌فرنگی نیز بوده‌است و بنای آن را به «نجف‌قلی خان» پسر «مرتضی‌قلی خان» نسبت داده می‌شود. ابتدا این بنا را «درب اعلی» نامیده‌اند و در زمان عباس میرزا که به محل […]

بیشتر بخوانید