تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
رستوران عمارت (شاه‌گؤلی)

رستوران عمارت (شاه‌گؤلی)

سه شنبه، 15 اسفند 1396

عمارت کلاه‌فرهنگی هشت‌ضلعی موجود در مرکز دریاچهٔ شاه‌گلی که به کاخ شاه‌گلی شهرت دارد، امروزه به‌صورت یک تالار پذیرایی مورداستفاده قرار می‌گیرد. این بنا پیش‌تر یک ساختمان یک‌طبقهٔ خشتی و فرسوده بود.شهرداری تبریز در سال ۱۳۴۶ خورشیدی ساختمان پیشین را تخریب و عمارت دوطبقهٔ جدید و مقاومی در محل آن احداث کرد. کاخ شاه‌گلی در […]

بیشتر بخوانید