تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
خانه علی مسیو

خانه علی مسیو

پنجشنبه، 17 اسفند 1396

چندان بزرگ نیست! با معماری خاص و مبهم، از در کوچک خانه که وارد می‌شوید، از سمت راست به اتاق‌های بالا پله می‌خورد و مستقیم به یک حیاط کوچک وارد می‌شوید و سمت چپ حیاطی کمی بزرگ‌تر به شما سلام خواهد داد.  چهار طرف حیاط را ساختمان در بر گرفته است و معماری آن به […]

بیشتر بخوانید