تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
معبد مهر (مراغه)

معبد مهر (مراغه)

چهارشنبه، 26 اردیبهشت 1397

معبد مهر مراغه که باید آن را در ردیف یکی از نخستین سکونتگاه‌ها و معابد بشر پیش از تاریخ محسوب کرد از تاریخ ناگفته مراغه حکایت دارد. این بنای تاریخی را متعلق به دورهٔ اشکانی و جایی می‌دانند که آیین مهرپرستی در آن اجرا می‌شد. اهالی منطقه این محوطه را با نام‌هایی مانند «امامزاده معصوم […]

بیشتر بخوانید