تبریزتریپ

Nazar-Amulet
غار نعیم خلجان (سردرود)

غار نعیم خلجان (سردرود)

یکشنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۷

در آذربایجان علاوه بر بناهای تاریخی و مذهبی، غارهایی وجود دارد که همه در کنار هم فرهنگ مردم این سرزمین را شکل داده اند. حوالی سردرود و دامنه کوه سهند نیز جزو قسمت ‌های پربار آذربایجان‌ از نظر تاریخی و مدنیت است. به دلیل موقعیت استراتژیک در این منطقه آثار تاریخی قابل توجهی وجود دارد. […]

بیشتر بخوانید