تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
غار نعیم خلجان

غار نعیم خلجان

یکشنبه، 5 فروردین 1397

در آذربایجان علاوه بر بناهای تاریخی و مذهبی، غارهایی وجود دارد که همه در کنار هم فرهنگ مردم این سرزمین را شکل داده اند. حوالی خلجان در جنوب غربی تبریز و دامنه کوه سهند نیز جزو قسمت ‌های پربار آذربایجان‌ از نظر تاریخی و مدنیت است. به دلیل موقعیت استراتژیک در این منطقه آثار تاریخی […]

بیشتر بخوانید