تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
مجموعه باستانی ربع رشیدی (قلعه تبریز)

مجموعه باستانی ربع رشیدی (قلعه تبریز)

سه شنبه، 8 اسفند 1396

ربع رشیدی یکی از بناهای تاریخی و ارزشمند شهر تبریز واقع در خیابان عباسی به سبک معماری آذربایجانی است. حدود ۷۰۰ سال پیش در تبریز، دانشگاهی به‌نام رشیدالدین فضل‌الله همدانی ایجاد شد. رشیدالدین وزیر غازان خان از حکمرانان وقت آن دیار بود. در آن زمان این دانشگاه شامل چهار دانشکده بود که در چهارطرف آن […]

بیشتر بخوانید