تبریزتریپ

Nazar-Amulet
مجموعه باستانی ربع رشیدی (قلعه تبریز)

مجموعه باستانی ربع رشیدی (قلعه تبریز)

سه شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۶

ربع رشیدی یکی از بناهای تاریخی و ارزشمند شهر تبریز واقع در خیابان عباسی به سبک معماری آذربایجانی است. حدود ۷۰۰ سال پیش در تبریز، دانشگاهی به‌نام رشیدالدین فضل‌الله همدانی ایجاد شد. رشیدالدین وزیر غازان خان از حکمرانان وقت آن دیار بود. در آن زمان این دانشگاه شامل چهار دانشکده بود که در چهارطرف آن […]

بیشتر بخوانید