تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
پارک مدرن ولیعصر

پارک مدرن ولیعصر

سه شنبه، 15 اسفند 1396

پارک ولیعصر تبریز یکی از پارکهای زیبا و متفاوت تبریزاست . این پارک در ضلع شرقی تبریز و در کوی ولیعصر، کنار پارک باغلار باغی قرار دارد، یکی از ویژگی های متمایز پارک ولیعصر زیبایی معماری و استفاده از حوضچه های آب و آبروها در سرتاسر پارک می باشد. در واقع معماری پارک ولیعصر، برگرفته […]

بیشتر بخوانید