تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
خیابان شهناز تبریز

خیابان شهناز تبریز

جمعه، 18 اسفند 1396

این خیابان از قدیمی‌ترین خیابان‌های شهر است و در مسیری شمال به جنوب با خیابان‌های بازار، امام، هفده شهریور و آزادی (کمربندی) تقاطع دارد. پررفت‌وآمدترین بخش آن بخش شمالی آن در چهارراه شهناز است که اکثر سینماهای شهر تبریز را در بر می‌گیرد. از اماکن عمومی و مراکز اداری و مدارس مهم موجود در این […]

بیشتر بخوانید