تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
ائشح‌لر قعفه‌سی (قهوه‌خانه خران)

ائشح‌لر قعفه‌سی (قهوه‌خانه خران)

جمعه، 7 اردیبهشت 1397

قهوه‌خانه خران (به ترکی آذربایجانی: اِشَّک‌لَر قهوه‌سی) معروف به قهوه‌خانه حاج عباسعلی، قهوه‌خانه‌ای در سرای ایکی قاپی‌لی در راسته‌بازار تبریز بود که طنزگویان و بذله‌گویان تبریز در آن جمع شده و انواع طنز، جوک، بذله و شوخی‌ها را با موضوعات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و فلسفی در میان مشتریان قهوه‌خانه مطرح می‌کردند. این قهوه‌خانه نخست به […]

بیشتر بخوانید