تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
رستوران مظفریه تبریز

رستوران مظفریه تبریز

چهارشنبه، 8 فروردین 1397

رستوران مظفریه تبریز محیطی بزرگ، زیبا و کم‌صدایی دارد، اما از آن مهمتر غذای مخصوص‌شان «اوزون کباب» یا «کباب دراز» که زبانزد خاص و عام شده است. شعبه ۱: فلکه شاهگلی پشت مسیر مترو تلفن: ۳۳۸۹۲۲۴۳ شعبه۲: داخل پارک شاهگلی بعد از عوارضی هتل پارس داخل مجتمع سایمان تلفن: ۳۳۸۳۰۴۹۱ شعبه۳: ولیعصر فروغی جنب مسجد […]

بیشتر بخوانید