تبریزتریپ

Nazar-Amulet
خلیفه‌گری ارامنه آذربایجان (کلیسای ارامنه تبریز)

خلیفه‌گری ارامنه آذربایجان (کلیسای ارامنه تبریز)

یکشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۷

ارامنه در سده سوم میلادی به دعوت گریگوریوس مقدس به مسیحیت گرویدند. درسال ۴۵۱م کلیسای ارمنی قسمتی از عقاید وحدت طبیعت و یگانگی روح را پذیرفت و از کلیسای ارتدوکس شرقی جدا شد. خلیفه‌گری ارامنه آذربایجان تا سال ۱۸۴۵م در کلیسای طاطاوس یا قره کلیسا در چالدران بود. در سال مزبور به تبریز انتقال یافت […]

بیشتر بخوانید