تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
خلیفه‌گری ارامنه آذربایجان (کلیسای ارامنه تبریز)

خلیفه‌گری ارامنه آذربایجان (کلیسای ارامنه تبریز)

یکشنبه، 26 فروردین 1397

ارامنه در سده سوم میلادی به دعوت گریگوریوس مقدس به مسیحیت گرویدند. درسال ۴۵۱م کلیسای ارمنی قسمتی از عقاید وحدت طبیعت و یگانگی روح را پذیرفت و از کلیسای ارتدوکس شرقی جدا شد. خلیفه‌گری ارامنه آذربایجان تا سال ۱۸۴۵م در کلیسای طاطاوس یا قره کلیسا در چالدران بود. در سال مزبور به تبریز انتقال یافت […]

بیشتر بخوانید