تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
موزه کاریکاتور تبریز

موزه کاریکاتور تبریز

یکشنبه، 5 فروردین 1397

موزهٔ کارتون تبریز نخستین موزهٔ کاتون در سطح قارهٔ آسیا و پنجمین موزه در سطح جهان، همچنین اولین و تنها موزه کارتون و کاریکاتور ایران است. بعد از موزه طنز و کارتون گابرو بلغارستان، می‌توان گفت، این موزه از نظر وسعت دومین موزه بزرگ دنیاست. این موزه در محوطهٔ باغ گلستان و در محل پیشین […]

بیشتر بخوانید