تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
کوه‌های رنگی آلاداغلار

کوه‌های رنگی آلاداغلار

دوشنبه، 6 فروردین 1397

“آلاداغ لار” یا کوههای رنگی یکی از شگفتی آفرینش که در ۲۵ کیلومتری شمال شرقی تبریز و در مسیر شهرستان اهر- تبریز و خواجه و اتوبان میانه – زنجان قرار دارد. آلا داغ لار، نام محلی کوه ها و تپه های رنگارنگی است، که در بخشهایی از استانهای آذربایجان و زنجان قرار گرفته اند. وجود […]

بیشتر بخوانید