تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
کویر قوم‌تپه

کویر قوم‌تپه

پنجشنبه، 17 اسفند 1396

قوم تپه در استان آذربایجان شرقی و شمال شرقی شهرستان تبریز قرار دارد. قوم تپه نام تپه منطقه کویری است در نزدیکی شهر تبریز که با بافت جغرافیایی منطقه تفاوت چشمگیری دارد. گستره کویر جهتی شمال غربی جنوب شرقی دارد و در میان دارای نمکزار کوچکی است. تپه های ماسه ای منفرد کوچکی در این […]

بیشتر بخوانید