تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
عمارات عالی قاپو (شمس العماره تبریز)

عمارات عالی قاپو (شمس العماره تبریز)

دوشنبه، 21 اسفند 1396

عمارت عالی قاپو تبریز با نام دیگر شمس‌العماره تبریز که در محل فعلی کاخ استانداری آذربایجان قرار داشته‌است، ساختمان چهارطبقه‌ای بوده که دارای عمارت کلاه‌فرنگی نیز بوده‌است و بنای آن را به «نجف‌قلی خان» پسر «مرتضی‌قلی خان» نسبت داده می‌شود. ابتدا این بنا را «درب اعلی» نامیده‌اند و در زمان عباس میرزا که به محل […]

بیشتر بخوانید