تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
کاروانسرا و رستوران تاریخی یام

کاروانسرا و رستوران تاریخی یام

دوشنبه، 28 اسفند 1396

پیام یا یام یکی از روستاهای مرند است که در ۱۳ کیلومتری جاده مرند به تبریز واقع شده است به عبارتی کاروانسرای شاه عباسی پیام مرند در ۵۴ کیلومتری‌ تبریز واقع شده است و قدمت آن به دوره مغول و صفویه می‌ رسد این کاروانسرا یکی از مهمترین تاسیسات بین راهی جاده ابریشم به شمار […]

بیشتر بخوانید