تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
مرکز تجارت جهانی تبریز

مرکز تجارت جهانی تبریز

سه شنبه، 15 اسفند 1396

مرکز تجارت جهانی ایران، نخستین مرکز تجارت جهانی در ایران است که در شهرک ولیعصر تبریز واقع شده است. ساختمان اصلی این مجموعه شامل ۳۷ طبقه بوده و با ارتفاع ۱۵۲ متر بلندترین برج تجاری، خدماتی، گردشگری کشور است. قرار است این مرکز در دوره پس از رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، نقش قابل توجهی […]

بیشتر بخوانید