تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
Travels Cover
وبلاگ تبریزتریپ

دوره کارآموزی تبریزتریپ برگزار می‌شود

شنبه، 19 اسفند 1396

به‌دنبال نیاز مبرم برای تولید محتوا در تبریزترپ، دوره رایگان کارآموزی کلید زده شد تا در طی اون افراد تازه فارغ‌التحصیل مرتبط در این حوزه و مشتاق در امر گردشگری آموزش‌های لازم برای تولید محتوا به شکل حرفه‌ای رو دریافت کنند و در نهایت به تیم تبریزتریپ ملحق بشوند.