تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
Travels Cover
وبلاگ تبریزتریپ

کارگاه اول کارآموزی تبریزتریپ برگزار شد

پنجشنبه، 24 اسفند 1396

پیرو گزارش قبلی از آمادگی برگزاری دوره کارآموزی تبریزتریپ اولین کارگاه عملی این دوره با مساعدت دوست‌داران پروژه برگزار شد. در طول این کارگاه کارآموزها با شیوه‌ها و تکنیک‌های تولید محتوا، نحوه کار با سیستم مدیریت محتوا وردپرس و استانداردها و سیاست‌های تبریزتریپ آشنا شدند.