تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
Travels Cover
وبلاگ تبریزتریپ

کارگاه دوم کارآموزی تبریزتریپ برگزار شد

پنجشنبه، 2 فروردین 1397

پیرو گزارش قبلی از آمادگی برگزاری دوره کارآموزی تبریزتریپ و به‌دنبال اولین کارگاه عملی این دوره، دومین کارگاه دوره کارآموزی تبریزتریپ برگزار شد. در طول این کارگاه کارآموزها با تکنیک‌های پیاده‌سازی وب معنایی (Semantic Web)، تولید صفحات وب با ابزارهای تسریع‌کننده روند و شیوه‌های تولید محتوای عملی آشنا شدند.