تبریزتریپ

Nazar-Amulet
Travels Cover
وبلاگ تبریزتریپ

کارگاه دوم کارآموزی تبریزتریپ برگزار شد

پنجشنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷

پیرو گزارش قبلی از آمادگی برگزاری دوره کارآموزی تبریزتریپ و به‌دنبال اولین کارگاه عملی این دوره، دومین کارگاه دوره کارآموزی تبریزتریپ برگزار شد. در طول این کارگاه کارآموزها با تکنیک‌های پیاده‌سازی وب معنایی (Semantic Web)، تولید صفحات وب با ابزارهای تسریع‌کننده روند و شیوه‌های تولید محتوای عملی آشنا شدند.