تبریزتریپ

Nazar-Amulet

این دیگر چیزی نیست که شما در جای دیگری از ایران اسم آن را بشنوید! تبریزی ها با ترکیب گوجه، لوبیا، سبزی، تره، سبزی محلی به نام کروز، جعفری و بالاخره کلم قمری باز هم دست به ابتکار خوشمزه ای زده اند! در بین آش و غذاهای تبریزی بعضی ها را اگر در تبریز پیدا نکنید بعید است در جای دیگری از ایران به چشمتان بخورد. پس اگر ظاهر و اسم آنها جذاب است، قلم و خودکار بردارید و برای سفر بعدی به تبریز، نام آنها را یادداشت کنید.
منبع:تراولچی