تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!

این دیگر چیزی نیست که شما در جای دیگری از ایران اسم آن را بشنوید! تبریزی ها با ترکیب گوجه، لوبیا، سبزی، تره، سبزی محلی به نام کروز، جعفری و بالاخره کلم قمری باز هم دست به ابتکار خوشمزه ای زده اند! در بین آش و غذاهای تبریزی بعضی ها را اگر در تبریز پیدا نکنید بعید است در جای دیگری از ایران به چشمتان بخورد. پس اگر ظاهر و اسم آنها جذاب است، قلم و خودکار بردارید و برای سفر بعدی به تبریز، نام آنها را یادداشت کنید.
منبع:تراولچی