تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!

خاگینه تبریزی, یک میان وعده خوشمزه و مقوی میباشد. خاگینه مخصوص تبریزی ها نیست، اما ابتکار تبریزی ها در افزودن یک لایه خوشمزه در وسط آن است! معمولا این مغز از گردو، زنجبیل، گل محمدی و دارچین و هل تشکیل میشود.
منبع:تراولچی