تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!

کوفته غالبا از گوشت چرخ کرده، سبزیجات و لپه درست میشود. این کوفته ها ظاهر گرد و توپی شکلی دارند و معمولا با کمی سس مخصوص نوش جان میشوند. در خصوص کوفته چیز جالبی که وجود دارد غافلگیری‌ست که درست در وسط آن برای شما تدارک دیده شده! بسته به اینکه آشپز چه کسی باشد محتوای وسط کوفته یکی نیست! یعضی ها وسط آن را با تخم مرغ پر میکنند و بعضی دیگر با ترکیبی از پیاز، آلو و زرشک که در هر دو حالت طعم لذیذی دارد
بد نیست بدانید سرنوشت کوفته از ابتدا این نبوده. کوفته علاوه بر تبریز و جاهای مختلفی از خاورمیانه طرفدار دارد و کوفته تبریز هم یکی از انواع آن است. قدیم ترها که چرخ گوشت نبوده، کار انقدرها هم ساده نبود! در یک هاون سنگی و با یک دسته هاون چوبی چنان به جان گوشت می افتادند تا به شکل کوبیده دربیاید. بعد از آن آن را برای پختن کوفته، با مواد دیگر ترکیب میکردند. کوفته تبریزی گاهی آنقدر بزرگ طبخ میشود که درست در یک دیس جا میگیرد و به نظر می آید نتوانید یک نفره از پس آن بربیایید.

منبع:تراولچی