تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!

دلمه‌ی برگ مو یکی از پیش غذاهای مجلسی و اصیل تبریزی است. در ترکی به این غذا یپراخ دولماسی میگویند. یپراخ در واقع همان برگ درخت انگور است که در جاهای مختلف ایران استفاده های جالبی از آن میکنند. برخی آن را میپزند و میخورند، بعضی ها با آن ته دیگ درست و حسابی در می آوردند و تبریزی‌ها با آن دلمه خوشمزه ای تدارک میبینند. محتویات معمول دلمه تبریزی برنج، لپه، بلغور، ساری یاغ، پیاز و سبزی دلمه است. ساری‌یاغ، عصاره‌ی روغنی‌ست که با جوشاندن کره حیوانی به‌دست می‌آید.

منبع: کجارو، تراولچی