تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!

داستان درست کردن یک کباب ویژه و مشهور شدن آن در کمتر از چند ساعت، شاید در نگاه اول غیرقابل باور باشد، اما اگر عضو شبکه‌های اجتماعی هستید حتما در روزهای اخیر بارها عکس و توصیف کبابی به نام «اوزون کباب» را شنیده اید. کبابی که دست به دست چرخیده و باعث شهرت ابداع کنندگان این کباب شده است. این کباب مشتریان پروپاقرصی دارد که باعث شده است رستوران طبخ کننده آن مجبور به نوبت دهی و رزرو از چند روز قبل شود. برای شنیدن داستان این کباب و چگونگی مشهور شدن آن به سراغ طراح و ایده پرداز «اوزون کباب» رفته ایم. کباب کوبیده، مراحل آماده سازی سخت تری نسبت به کباب بناب دارد و پخت آن روی چنین سیخ‌هایی بسیار مشکل است. با ساخت سیخی مخصوص، به طور آزمایشی این کباب را درست کردن و عکس آن را در صفحه‌های مجازی قرار دادن. اخیرن رستوران‌های زیادی اقدام به کپی‌برداری از این کباب ویژه کرده‌اند ولی تنها محل معتبر برای سرو آن کباب‌سرای مظفریه است.

اوزون کباب تبریزی

منبع: همشهری