تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!

فرصتی مناسب برای سفر رایگان، خرید و گردش در منطقه تاریخی و تفریحی منطقه ازاد ارس (آراز)

از ۲۰ اسفند لغایت ۲۰ فروردین ۱۳۹۷
حرکت از تبریز: ساعت ۷:۳۰
حرکت از جلفا: ساعت ۱۹

یوسف داداش زاده معاون فرهنگی و گردشگری منطقه آزاد ارس گفت : این قطار از ۲۰ اسفند ۹۶ تا ۲۰ فروردین ۹۷ به مدت یک ماه قطار تبریز – جلفا رایگان در اختیار گردشگران نوروزی ارس قرار می گیرد.
وی افزود : این قطار هر روز راس ساعت ۷:۳۰ از تبریز به مقصد جلفا حرکت کرده و راس ساعت ۱۹ از ایستگاه جلفا به سمت تبریز بازخواهد گشت.
داداش زاده با اشاره به اجرای برنامه های متنوع و جذاب منطقه آزاد ارس در نوروز ۹۷ خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود با توجه رشد کمی و کیفی برنامه های نوروزی، امسال میزان استقبال گردشگران از ارس به مراتب بیشتر شده و خدمات رایگان قطار گردشگری نیز به افزایش حضور گردشگران در منطقه کمک خواهد کرد.

همچنین خاطرنشان می‌شویم که قطار تهران تبریز و ادامه دار جلفا روز های زوج  ( شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ) ساعت ۲۰/۳۰ از تهران حرکت میکند . ساعت ۹ صبح به تبریز میرسد صبح  ساعت ۹/۴۵ دقیقه از تبریز به جلفا حرکت میکند و ساعت ۱۳ به جلفا میرسد  در ضمن برگشت  قطار کوپه ای  جلفا به تبریز و تهران ساعت ۱۸/۱۰ دقیقه از جلفا میباشد. ساعت ۲۱/۱۰ دقیقه به تبریز میرسد و ساعت ۲۲/۱۵ دقیقه از تبریز به تهران حرکت میکند که در این فاصله یک ساعت مسافرین تهران هم پیاده میشوند و دوباره بعد از نظافت کوپه ها سوار می‌شوند.