تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!

ورودمون به تبریز عصر جمعه اول مرداد و محل اقامتمون هتل بین المللی پارس (ائل‌گلی) بود.بعد از کمی استراحت و زمانی که هوا تاریک شده بود راهی پارک بزرگ ائل‌گلی که در مجاورت هتل بود شدیم.هوا کمی خنک بود و باد می وزید. ائل‌گلی (استخر مردم) که قبلا شاه‌گلی (استخر شاه) گفته می‌شد، از پارک های زیبایی است که در جنوب شرقی تبریز، بر دامنه تپه‌ای قرار دارد. مساحت استخر بزرگ این پارک تاریخی ۵۴ هزار و ۶۷۵ متر مربع است. در جنوب آن تپه‌ای است که آن را از بالا تا پایین همسطح استخر پله‌بندی کرده و نهر آبی از آن به طرف پایین روان است.کاخ ایل‌گلی مانند شبه‌جزیره‌ای کوچک در میان استخر ایل‌گلی قرار گرفته‌است و به وسیلهٔ یک خیابان به حاشیهٔ استخر متصل می‌گردد. بعد از صرف شام و کمی قدم زدن در پارک برگشتیم به هتل برای استراحت.

عمارت شاهگلی تبریز

عمارت شاهگلی تبریز

گشت و گذارمون در شهر شنبه صبح ساعت ۱۱ شروع شد .اولین جایی که انتخاب کردیم بازار بزرگ تبریز بود . البته فقط وقت کردیم بازار فرش فروشها رو بگردیم .و چه فرشهای نفیس و زیبایی در بازار وجود داشت.بعد از ناهاری که در رستوران معروف حاج علی (به گفته بازاریها)خوردیم پیاده به سمت مسجد کبود راه افتادیم.

مسجد جهانشاه یا مسجد کبود (گوی مسجید) از آثار ابوالمظفر جهانشاه بن قرا یوسف از سلسله ترکمانان قراقویونلو می باشد که در۸۷۰ هجری به همت و نظارت جان بیگم خاتون،زن جهانشاه بن قرایوسف قره قویونلو ،پایان یافته است. در حیاط مسجد( البته بیشتر شبیه پارک بود) بازار خیریه ای به نفع کودکان سرطانی برپا بود. بعد از دیدن مسجد که واقعا معماری و کاشی کاری زیبایی داشت و کمی استراحت در فضای سبز موجود در اطراف مسجد باز هم پیاده برای دیدن ارگ علیشاه حرکت کردیم.

مسجد کبود تبریز

مسجد کبود تبریز

بنای تاریخی ارگ علیشاه در نزدیکی میدان شهرداری تبریز قرار دارد. این مجموعه تاریخی در شامل مدرسه، مسجد و خانقاه است که در زمان تاج الدین علیشاه جیلانی از امرای گورکانیان در قرن هشتم هجری ساخته شده است. ارگ علیشاه و مجموعه آن در زمان ساخت آن، شاخص ترین بنای شهر تبریز بوده که به نوشته جهانگردان تاریخی، تنها بنای شهر تبریز بوده که از دور دست دیده می شده است. این بنای ۷۰۰ ساله که یادگار آسیب های طبیعی و تاریخی دوران گذشته را بر چهره دارد، اکنون در میان انبوه داربست ها و میله های فلزی قرار گرفته است.

ارگ علیشاه تبریز

ارگ علیشاه تبریز

منبع: وبلاگ مریم کیارشی