تبریزتریپ

Nazar-Amulet
Travels Cover
وبلاگ تبریزتریپ

تئاتر قوچاق نبی

پنجشنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۶

محل برگزاری: سال آمفی‌تئاتر ۲۹ بهمن واقع در تقاطع راهنمایی تبریز