تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!

راحت‌الحلقوم از شناخته‌ترین شیرینی‌جات تبریز هست که اکثر مردم با آن آشنا هستند. راحت‌الحلقوم از نظر نوع و ظاهر با دیگر شیرینی‌جات سنتی متفاوت هست و بر حسب ظاهر آن باب میل خردسالان می‌باشد و می‌تواند در مهمانی‌ها در کنار آجیل و دیگر موارد پذیرائی ذائقه مهمانان عزیزتان را شیرین کند.

منبع: سیتی‌پدیا